พิเชษฐ-มงคลกิตติ์ลั่นขอเป็นฝ่ายค้านอิสระเพื่อประชาชน

พิเชษฐยันร่วมมงคลกิตติ์เป็นฝ่ายประชาชนให้รัฐบาลทำงานต่อนโบายไหนดีหนุนหากไม่ดีค้านเต็มที่ย้ำไม่ได้ต่อรองตำแหน่งใครมาคุยก็ไม่กลับไปร่วมรัฐบาลจากการพูดคุยกับนายมงคลกิตติ์ถึงการขับเคลื่อนทางการเมืองในฐานะ ส.ส.ฝ่ายประชาชนนั้นเป็นความจริง เนื่องจากมองว่าการอออกมาเคลื่อนไหวยืนข้างประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

พร้อมยืนยันว่าจะคอยตรวจสอบการทำงานของทางรัฐบาล หากเรื่องไหนมองว่าถูกก็จะสนันสนุนต่อไป แต่หากเรื่องไหนที่มองว่าไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนก็จำเป็นที่จะต้องทักท้วงและตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ นายพิเชษฐ กล่าวต่อว่า ทั้งตนเองและนายมงคลกิตติ์ ยืนยันที่จะออกมาอยู่ข้างประชาชน หากได้รับข้อเสนอจากทางผู้ใหญ่เพื่อให้กลับไป ก็ขอไม่รับข้อเสนอ เพราะหากรับจะกลายเป็นว่าทั้งสองคนต่อรองเพื่อเอาตำแหน่ง พร้อมกันนี้จะปล่อยให้รัฐบาลบริหารประเทศต่อไปส่วนทั้งสองพรรคก็จะทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประชาชน